• پروژه‌ی نارنجستان - کاور

پروژه‌ی مهندس رضایی

پروژه|

پروژه‌ی مهندس رضایی در منطقه‌ی شمال تهران باز هم افتخار همکاری با یکی دیگر از مهندسین بنام و توانمند را در پروژه‌ی نارنجستان داشتیم. مهندس رضایی برای این پروژه، سیستم‌های لولایی H100 و کشویی HS602 [...]

  • پروژه‌ی خیابان عراقی - کاور

پروژه‌ی مهندس بنویدی

پروژه|

پروژه‌ی خیابان عراقی از دیگر پروژه‌های شرکت حکمت، می‌توانیم به پروژه‌ی خیابان عراقی که برای مهندس بنویدی اجرا کردیم اشاره کنیم. این پروژه در یکی از بهترین کوچه‌های خیابان عراقی پاسداران توسط تیم حرفه‌ای مهندس [...]

  • پروژه‌ی سیدخندان - کاور

پروژه‌ی مهندس فرزانه

پروژه|

پروژه‌ی سیدخندان این‌بار در سیدخندان شرکت حکمت افتخار همکاری با مهندس فرزانه را داشت؛ و ما برای پروژه‌ی سیدخندان ایشان از سری پنجره‌های آلومینیومی باکیفیت خود، تولید نمودیم. سیستم تولید شده در این پروژه، سیستم [...]

  • پروژه‌ی ویلایی لواسان - کاور

پروژه‌ی ویلایی مهندس سلامت

پروژه|

پروژه‌‎ی ویلایی لواسان پروژه‌ی ویلایی لواسان که توسط مهندس سلامت . تیم ایشان ساخته شده، از دیگر پروژه‌هایی بود که ما در شرکت حکمت با آن همکاری داشتیم. در این پروژه ما با تولید سیستم‌های [...]

  • پروژه‌ی خیابان بهشتی - کاور

پروژه‌ی بهشتی مهندس کاشانی

پروژه|

پروژ‌ه‌ی خیابان بهشتی یکی دیگر از پروژه‌هایی که ما در شرکت حکمت برای مهندس کاشانی افتخار تولید پنجره را داشتیم، پروژه‌ی خیابان بهشتی ایشان است. این ساختمان زیبا در یکی از فرعی‌های خیابان صابونچی در [...]

  • پروژه‌ی دماوند 2 - کاور

پروژه‌ی مهندس ثاقب

پروژه|

پروژه‌ی دماوند ۲ ما باز هم در دماوند افتخار همکاری در یک پروژه‌ی دیگر را داشتیم، اینبار به سرپرستی مهندس ثاقب. همانطور که گفتیم، پروژه‌ی دماوند ۲ توسط مهندس ثاقب و تیم بسیار حرفه‌ای ایشان [...]

  • پروژه‌ی خیابان دولت - کاور

پروژه‌ی خیابان دولت

پروژه|

پروژه‌ی خیابان دولت پروژه‌ی خیابان دولت مهندس طیبی از دیگر پروژه‌هایی است که ما در شرکت حکمت افتخار همکاری با آن را داشتیم. این پروژه در خیابان دولت، خیابان نعمتی واقع شده. به جرأت ‌می‌توان [...]