پروژه شبکه  PRESS TV: این ساختمان متعلق به سازمان صدا و سیما که متشکل از قسمت های مختلفی است،

از جمله استودیوهای خاص و مجهز برای ضبط برنامه‌های گوناگون، دفاتر مدیران،سالن‌های جلسه و… . طبیعتاً این محیط‌ها احتیاج به درب و پنجره‌های بسیار عایقی دارد و با توجه به شلوغی منطقه غرب تهران، سختی کار را چند برابر می‌کند.

خوشبختانه سیستم HD45/HW45 شرکت حکمت توانست شرایط را به بهترین شکل مهیا کند تا آرامش لازم فراهم شود.

آدرس پروژه شبکه PRESS TV واقع در سعادت آباد می‌باشد.

مدیریت پروژه شبکه PRESS TV را جناب آقای طایب به عهده دارند.