به جهت فراوانی و مزایایی که آلومینیوم دارد،این فلز با زندگی انسان آمیخته شده و طبعا استفاده از آن اثرات مطلوب و نامطلوبی را بر روی زندگی و سلامت انسان میگذارد،در این مقاله راجع به مضرات آلومینیوم میخواهیم اطلاعاتی در اختیارتون قراربدیم.

با توجه به تغییراتی که بر روی فلز آلومینیوم ایجاد میشود و با عنایت به استفاده زیاد از آن ،آلومینیوم میتواند باعث نفوذ در بافت های بدن انسان و در نتیجه مسمومیت گردد.

در حالیکه انسان برای بقا اصلا نیازی به آلومینیوم ندارد.

بیماری های در نتیجه استفاده ی بیش از حد آلومینیوم ایجاد میگردد عبارتتند از:انواع آلرژی،بیماری گوارش،خستگی بیش از ح،بیماری قلبی و ناراحتی کبد،عوارض پوستی،

آلزایمر و سوزش شکم و بیماری های کلیوی که میتوان با بهرهگیری ازچند راهکارمضرات مصرف آلومینیوم را به حداقل رساند.

مصرف زرد چوبه،گشنیز و آب لیمو بصورت روزانه میتواند مضرات ناشی ازمصرف آلومینیوم را کاهش دهد و کنترل نماید.

دوری از استرس و هیجانات،نوشیدن آب کافی در روز و خواب کافی میتوانددر کنترل ناشی از مضرات این فلز کمک کند.

قرار دادن پاها در آب گرم و نمک بصورت روزانه و بمدت ۳۵دقیقه میتواند منجر به دفع سموم از بدن شود.

محصولاتی مثل خمیر دندان و بوگیر به وارد شدن سموم آلومینیوم به بدن کمک میکند،پس به صورت صحیح از آنها استفاده نمایید.

استفاده نکردن از ظروف آلومینیومی کمک شایانی به وارد نشدن سموم به بدن میکند.