تعهد ما به کیفیت ، یعنی به محصولاتمان و خدماتمان اتکا کنید …

جناب آقای سعید اصغری در سال۱۳۵۰ در تهران متولد شد . تحصیلات خود را در رشته های مختلف فنی ادامه داد و به واسطه تجربه فراوان ، نگاه فنی دقیق و توان مدیریتی بالا صاحب جایگاه کلیدی در مجموعه حکمت شد.
بدون سوخت وسیله نقلیه حرکت نمیکند ، او سوخت و انرژی مجموعه حکمت به شمار می آید ، انسانی قابل اعتماد درحل کردن مشکلات با روابط عمومی قوی و خوش بیان که بیش از سه دهه فعالیت در سطح مدیریتی او را ناظری دقیق و فنی بار آورده ، مدیری خلاق که همیشه به دنبال عالی است نه خوب.
خود را مسئول عملکرد گروهش میداند و برای همین انضباط ، سازماندهی و هدایت نیروی انسانی را مهمترین بخش اجرای کار میداند.
او رضایت مشتری را عامل بقا حکمت می شمرد و به همین منظور عادت به استفاده از متریال با کیفیت دارد.
آقای سعید اصغری عهده دار مدیریت کارخانه ، مدیریت فنی و عضو هیئت مدیره مجموعه حکمت است تا در کنار مجموعه بتواندخلاقیت و هوشش را برای آسایش مشتریان حکمت با کار ببرد.