سودآوری برای شما، نتیجه سال ها تفکر ماست …

مهندس مجید اصغری متولد۱۳۵۲ در شهر تهران فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک است ودرحال حاضرمدیرعامل وعضوهیئت مدیره شرکت حکمت.
در دوران نوجوانی در کنار تحصیل کار میکرد و تسلط قابلی به امورفنی پیدا کرد ، بعد از اتمام دانشگاه به صورت جدی وارد بازار کار شد و با حضور او، کارگاه پدرکه حدود۲۵ سال درحال تولید درب وپنجره بود شروع به پوست اندازی کرد وتوسعه در ابعاد مختلف را آغاز نمود.توسعه محیط کاری ، تجهیز ادوات و دستگاههای جدید و معتبر اروپایی ، شروع بازاریابی و تبلیغات نوین و ایجاد نمایشگاه دائمی برای ارتباط با مشتریان از جمله فعالیت های چند دهه او در مجموعه حکمت است. او یکی از معتبران وصاحب نظران عرصه تولید درب وپنجره کشور است.
علاوه بر عضویت دراتحایه صنف مصالح ساختمان ، مدیریت منابع مالی این مجموعه را نیز عهده دار است.
او میگوید تجربه گرانقدری را با خلاقیت همراه کردیم تا آسایش را به مصرف کننده محصولاتمان تقدیم کنیم ، همین امر باعث شد تا درفرودها وبحران های متفاوت سر خم نکنیم گام را استوار و محکم برداریم.
مجید اصغری مجموعه حکمت را تیمی شاداب ، کوشا ومتخصص در کنارهم می بیند که کار را از آن خود میدانند وهمواره با وسواس کوشیده اند تا به سهم خود نامی ماندگار از تعهد وکیفیت به جا بگذارند.