بیش از ۵۰ سال روزنه ای ساختیم برای دیدنِ بیرون…

شـرکـت حکـمت در سـال ۱۳۴۷ بـا بـهـره گیـری از کـمتـریـن امـکـانـات و بـا هـدف عـالـی در یـک کــارگـاه شـروع بـه سـاخت درب و پنجره آلـومـینیـوم نـمـود و پـس از انـجام پـروژه های کـوچک و بـزرگ و سـرویـس دهی مـنـاسـب بـه مـوفـقیت هـای بـزرگـی نـائـل گـردیـد و بـا عنایت بـه لـــطف خـداونـد درسـال ۱۳۶۰ اولـیـن طـرح اخـتصاصی خـود را بـه انـجام رسـانـید کـه از آن سـال تـا کــنون در راه تحـقـق ونیل بـه هدف عالـی وکیفیـت بهتر و برتر گام بـرداشتـه بـه نحــوی کـه تـاکـنون تـولیـدات اخـتصـاصـی ایـن شـرکـت بـه بیـش از سـی سیـستـم ارتـقـاء پـیـدا کـرده اسـت.

تلاش بی وقفه ما ، برای فراتر رفتن از حد انتظار…

شـرکت حکمت در سـال ۱۳۷۸ درجهت تـوسعـه تـولیدات و بالا بردن ظـرفـیـت تـولیـد خـود مبـادرت به خرید و تـجهیـز کارخـانه نمود و از آن سـال تا کنون بـا بـهـره گیری از پـیشرفته تـرین مـاشـین آلات و امکانات ابزاری بـه بـهترین کیفیت در تـولیدات خود دست یـافتـه اسـت و از سال ۱۳۸۶ تولیدات درب و پنجره UPVC با برندهای مختلف را آغاز نموده و با توجه به تجربه و حساسیت موجود در زمینه کیفیت پروفیل، درسال ۱۳۹۶ خط تولید و رنگ پروفیل را در دستور کار خود قرار داده است.

 در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ با عنایت به لطف خداوند منان و در سالروز ولادت با سـعادت حضرت زهرا (س) در زمینی به مساحت حدود ۱۲۰۰۰مترمربع درشهرک صنعتی شمس آبـاد واقع در ۴۰ کیلومتری اتوبان تهران – قم در سه سالن و در یک فاز با بهره گیری از نیروهای مجرب خط تولید پروفـیل آلومینیوم و همزمان خط رنگ و دکـورال پـروفیل های آلومینیوم را آغاز کرد.

کیفیت ، مرکز همه فعالیت های ماست …

در راستای تکـمیل فرآینـد تـولید پـروفیل آلومـینیـوم ، عملیـات تولیـد بـا نصـب یـک دستـگـاه پـرس اکستـروژن ۸ اینچ ، و با قدرت فشار ۲۵۰۰ تن بـه همراه میـز تمـام اتـومـاتیـک ۴۲ مــتری و بـا ظـرفیـت تـولید تـقریبی مـاهـیانـه ۱۰۰ تـن در فـرانسهSames در یـک شـیفـت ، و نـصب خـط رنـگ الکتـرو اسـتاتیـک بـا تـجهیـزات پاشـش رنگ ، محـصول کـه از بـزرگترین و برتـرین سـازنـدگان سیستـم هـای پـاشـش رنـگ در دنیا می بـاشد بـا ظرفیت مـاهیانه حدود ۵۰۰ تـن ، همـچنین نـصب واحـد دکورال (طرح چـوب) بـا تـوانـایی تولـید روزانـه۳ تن پـروفـیل در یک شیفت آغـاز گـردید. این شرکت با بیـشینـه حـدود نیـم قـرن تـجربـه در صـنعت آلـومینیـوم هـمـواره یـاد آور نظـم ، نـو آوری ، زیبایـی و دقـت عمل بوده است

گارانتی واقعی محصولات و ارتباط مستمر با مشتریان:

با عنایت به اینکه ساکـنین پروژه هـا جهت رفع مشکلات ومعایب احتمالی پنجره ها دچار زحمت و بعضاً پرداخت هزینه های گزاف می شوند، شرکت حکمت برآن شد  به دو روش ارتباطی مستمر و مستقیم را با مشتریان داشته باشد. اولین روش اراِیه کارت گارانتی است که پس از صدور ،کارت در اختیار ساکنین قرارمیگیرد و از این طریق مشکلات احتمالی به اطلاع مجموعه میرسد  و  در کمترین زمان نسبت به رفع عیب اقدام لازم انجام خواهد شد.مصرف کنندگان محترم به موجب ارائه این کارت،تا سه سال از رفع کلیه معـایب،اعم ازتعویـض قطعـات، رگلاژمجـدد درب وپنجره ها،تزریق چسب وفوم ، تعویض و اصلاح یراق آلات و … به صورت کاملا رایگان برخوردار خواهند شد و تا ده سال از خدمات پس از فروش بهره مند میگردند دومین روش الصاق لیبل حاوی qr cod،تلفن و سایت مجموعه حکمت است که روی هر پنجره قرار میگیرد و بعد از گذشت مدتها یا مفقود شدن کارت گارانتی امکان تماس با شرکت حکمت را برای ساکنین به راحتی فراهم میآورد . ضمنا این شرکت آمادگی خود را جهت خدمات به سـرورانی که سالهای قبل از محصولات این شرکت استفاده نموده اند وکارت گارانتی نیز ندارنداعلام می نماید.

نمایشگاهی برای درست دیدن و بهترین تصمیم …