آلومینیوم سومین عنصر رایج در پوسته زمین است، این ماده سبز می تواند بارها بازیافت شود بدون آنکه کوچکترین لطمه ای به محیط زیست بزند .

هزینه بازیافت آلومینیوم تنها ۵ % هزینه تولید این مواد است، بنابراین آلومینیوم یکی از سبزترین مواد مصرفی در صنعت ساخت و ساز به شمار می آید.

وزن سبک این فلز و مقاومت بالای آن در برابر فشار از مزایای خوب این فلز در برابر فلز های دیگر می باشد.

عدم سولفات شدن در برابر آب و مایعات نیز آنرا از سایر فلزات پیس می اندازد،  البته شرکت حکمت همواره برای تولید پروفیل های درب و پنجره از بیلت های فابریک با شماره ۶۰۶۳ استفاده می کند تا رنگ پذیری بهتر و مقاومت بیشتری داشته باشد. و بازیافت آن را به تولید قطعات برای صنایع دیگر اختصاص می دهد.