خدماتی نوین با رویکردی پنجاه ساله …

آقای محسن اصغری متولد ۱۳۶۵ و متولد شمیران،بسیار با انرژی و با روابط عمومی قوی و مدیریتی توانمند همسو با دیگر افراد مجموعه در جهت پیشرفت و کیفیت بالا و دقیق گام بر می دارد او عضو هیئت مدیره مجموعه حکمت می باشد.نصب،رگلاژ و تحویل بدون عیب و نقص تولیدات این شرکت بعهده اوست و پس از ان مسئول مستقیم خدمات و رسیدگی به درخواستهای مشتریان و کار فرمایان می باشد