سایر محصولات

فولکس واگنی

یراق آلات این پنجره همزمان می تواند هم بصورت بالا بازشو(Tilt) و هم بصورت کشویی(Slide) مورد استفاده قرار گیرد که حالت (Tlit) این پنجره جهت تهویه وتعویض هوای داخل می باشد حال آنکه حالت (Slide) جهت عبور ومرور استفاده میشود..

این پنجره تمامی خصوصیات یک پنجره کشویی را دارا است با این تفاوت که از نظر هوابندی وجلوگیری از نفوذ صدا وآب بندی دقیقاً مطابق پنجره های لولایی عمل میکند و میتواند در سایزهای خیلی بزرگ ساخته شود و نیز ار لحاظ کیفیت از استاندارد بالایی برخوردار است که به این لحاظ می توان از آن بعنوان بهترین سیستم نام برد..