سایر محصولات

تک حالته

یراق آلات این سیستم بصورت کنار بازشو(Turn) مورد استفاده قرارمی گیرد.