سایر محصولات

فولکس واگنی

- یراق آلات این پنجره همزمان می تواند هم بصورت بالا بازشو(Tilt) وهم بصورت کشویی (Slide) مورد استفاده قرارگیردکه حالت (Tlit) این پنجره جهت تهویه وتعویض هوای داخل می باشد حال آنکه حالت ( Slide )جهت عبورومرور استفاده میشود..

این پنجره تمامی خصوصیات یک پنجره کشویی را دارا است با این تفاوت که از نظرهوابندی وجلوگیری از نفوذ صدا و آب بندی دقیقاً مطابق پنجره های لولایی عمل میکند ومیتوانددر سایزهای خیلی بزرگ ساخته شود ونیز از لحاظ کیفیت از استاندارد بالایی برخورداراست که به این لحاظ می توان ازآن بعنوان بهترین سیستم نام برد..