سایر محصولات

الکترواستاتیک(سفید - الوان)

. انجام پروسه زیرسازی کامل قبل از رنگ شامل: چربی گیر،اچ کاری،غبارزدایی،کروماته. . استفاده از رنگ های پایه ی پلی استرمقاوم در برابراشعه آفتاب. . کنترل شاخص های کیفیت محصول در حین تولید. . بهره گیری از خط انتقال وکوره پخت رنگ پیوسته. . پاشش رنگ اتوماتیک وایجاد لایه رنگ یکنواخت بر روی سطح. . بسته بندی با دستگاه تمام اتوماتیک واستفاده از لفاف مناسب بین پروفیل ها.
لطفا چند لحظه صبر کنید ...

رنگ سرمه ای تست