سایر محصولات

آنادایز

آنادایزینگ فرآیندی الکتروشیمیایی برای ضخیم تر کردن لایه های اکسیدی موجود بر روی فلزات فعال نظیر آلومینیوم می باشد.این لایه ی آندی، برای مقاصد مختلف از در وپنجره های ساختمان، وسایل صنعتی تا تجهیزات هوا،فضا به کار می رود. عملیات آنادایزینگ مانند سایر روش های پوشش دادن شامل مراحل مختلف آماده سازی سطح می باشد.این مراحل به اختصار بدین قرارند: - چربی گیری وتمیز کردن با حلال ها ویا مواد قلیایی . -لایه برداری یا اچ کاری توسط محلول سودا که مات شدن سطح را نتیجه می دهد . -آنادایز کردن:  ایجاد پوشش اکسیدی توسط جریان برق برروی سطح آلومینیوم در حمام اسید سولفوریک . -رنگ کردن ( الکتروکالرینگ) : رنگ کردن سطح متخلخل توسط نمک فلزات معدنی با استفاده از جریان برق . -آب بندی (سیلینگ) : در این مرحله، سوراخ های فیلم متخلخل،هیدراته شده ( آلومینیوم اکسید هیدراته/بوهمیت) پر میشود  
لطفا چند لحظه صبر کنید ...

رنگ های موجود

رنگ سرمه ای تست