سایر محصولات

HS701

-استفاده از واشرهای چرمی در کنج چهارچوب به جهت آب بندی کامل در مقابل آبهای خارجی.

-ایجاد روکوب ظریفی پیرامون پنجره جهت پوشاندن خطای فریم کاذب از 1میلی متر تا 12میلی متر.

-دارا بودن کانال هدایت آب وشیب کامل.

-جهت استحکام بیشتر،جاسازی کنج لنگه دربها مطابق دربهای چوبی(فاق وزبانه) می شود.

-استفاده از درپوش کنار پنجره ویوشکل بودن مقطع سیل جهت جلوگیری از نفوذ هوا وسرما به داخل.

-استفاده ازبلبرینگ های خاص ومقاومت بالای آن در مقابل سایش وشکست.

-استفاده از چسب وفوم پلی اورتان جهت آب بندی وهوابندی کامل.

جهت مشاهده سطح مقطع ، وزن و کد پروفیل ها به قسمت پایین صفحه مراجعه فرمایید.

HS701