دو هزار واحد صنعتی در کشور احیا شد

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

مشکل عمده واحدهای صنعتی کوچک و متوسط را کمبود سرمایه در گردش عنوان و بیان کرد: برای رفع این مشکل طرحی از سوی این سازمان مبنی بر تامین سرمایه در گردش، تکمیل ظرفیت واحدهای فعال و کمک به تکمیل طرحهای صنعتی نیمه تمام بالای ۸۸ درصد پیشرفت اجرایی، به دولت ارائه و تصویب شد. وی گفت: اجرای این طرح با کمبود منابع مالی دولت همزمان شد و موفق نشدیم آن را به مرحله اجرا درآوریم، با این حال دو هفته پیش دوباره شورای عالی اشتغال طرح را مورد بازنگری قرار داد. او افزود: در بازنگری این طرح مساعدت مالی برای کل واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها با همکاری سه بانک صنعت و معدن، توسعه تعاون و بانک رفاه کارگران به تصویب رسید که هفته آینده نهایی می شود. سلیمانی ادامه داد: اکنون حدود ۱۸ درصد از واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها تعطیل هستند که قرار است با مجریان این طرحها تعیین تکلیف شود تا به محض ورود سرمایه گذار زمین جدیدی به آنها واگذار و زمینه فعالیت مجددشان فراهم شود. وی گفت: سایر واحدهای صنعتی در شهرکها با ظرفیت ۵۰ درصد و تعدادی هم زیر ۵۰ درصد فعال هستند و مشکل اساسی آنها کمبود سرمایه در گردش است، دولت تلاش دارد سرمایه در گردش واحدهای غیرفعال را تامین کند و آنها را از حال رکود و تعطیلی درآورد. معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران همچنین در خصوص علت تمرکز دولت بر صنایع بزرگ در دو سال گذشته اظهارداشت: شرایط اقتصاد کشور در وضعیت رکود تورمی قرار داشت لذا دولت تلاش کرد در وهله نخست تورم را کنترل کند. وی افزود: زمانی که تورم کنترل شود بخشهای اقتصادی در مقابل سرمایه گذاری ایمن می شوند ولی برای خروج از رکود لازم است نخست بخشهای پیشران مانند صنعت خودرو فعال شوند زیرا سهم بالایی در نرخ تولید ناخالص داخلی دارند. سلیمانی گفت: صنایع بزرگ مجموعه ای از صنایع پایین دستی را دربرمی گیرند لذا با فعالسازی صنعت بزرگی مانند خودرو، صنایع کوچک مانند قطعه سازی رونق می گیرند. وی افزود: توجه دولت تدبیر و امید بر این بوده که بخشهای پیشران صنعت را فعال سپس صنایع کوچک را تقویت کند زیرا بنگاههای کوچک این قابلیت را دارند که سریعتر به چرخه اقتصادی بازگردند. معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: اکنون نیز راهبرد نظام در سیاستهای برنامه ششم توسعه تاکید بر توسعه صنایع کوچک بوده و تلاش می کند تا کل زنجیره تولید را مورد حمایت قرار دهد نه فقط یک بنگاه اقتصادی کوچک.

منبع: نشریه خبری آلومینیوم