کمترین سطح تقاضای مس در دو سال اخیر

تعداد درخواست‌های‌ خرید مس از بازار فلزات لندن نشان‌ می‌دهد، قراردادهای درخواست تحویل مس از انبارهای بازار فلزات لندن به کمترین میزان خود از ماه مارس سال ۲۰۱۳ رسیده است. این در حالی است که ذخایر مس این انبارها طی سال گذشته دو برابر شده است.

متیو ووناکت، تحلیلگر ارشد CRU گروپ می‌گوید، با بررسی شرایط اساسی بازار در می‌یابیم که طرف عرضه بازار به خوبی تامین می‌شود. این مورد بیانگر آن است که در حال حاضر، نیازی به تامین کالا از بازارهای آتی مشاهده نمی‌شود. باید در نظر داشت تقاضا به‌طور کلی کاهش داشته است و این به معنای کاهش تقاضا فقط از جانب چین نیست.

روز چهارشنبه نیز در جریان گزارشی، گلدمن ساکس پیش‌بینی خود را از قیمت مس کاهش داده است. آنها دلیل این کار را کاهش رشد تقاضای فلز سرخ چین به کمترین میزان خود در ۲ دهه اخیر اعلام کرد‌ه‌اند.

منبع نشریه خبری آلومینیوم