تعطيلي واحدي ديگر از آلكوا درپي كاهش قيمت آلومينيوم

به‌گزارش باشگاه آلومينيوم، شركت آلكوا -بزرگترين توليدكنندة آلومينيوم در جهان- اعلام نموده كه با توجه به كاهش شديد قيمت آلومينيوم در بازار، واحد ذوب پوكوس‌دي‌كالداس (Pocos de Caldas) خود را در برزيل تعطيل خواهد كرد.

تعطيلي پوكوس موجب حذف يک واحد ذوب پرهزينه از چرخة توليدي آلكوا خواهد شد.

پس از اين اقدام، ظرفيت كلي اين شركت با ۹۶ هزار تن كاهش به ۴/۳ ميليون تن خواهد رسيد. عليرغم تعطيلي اين واحد ذوب، اما معدن، واحد تصفيه، واحد پودر آلومينيومي و ريخته‌گري پوكوس هنوز فعال است.

به‌گفتة شركت آلكوا، كاهش قيمت‌هاي جهاني فلز آلومينيوم عمدتاً به دامپينگ فلز آلومينيوم توسط چين باز مي‌گردد. متأسفانه محدودكردن چين كاري از پيش نبرده و كاهش ظرفيت توليد در برخي نقاط اين كشور با افزايش شديد ظرفيت توليدي در ساير نقاط همراه بوده است، لذا برآيند توليد در چين نه‌تنها منفي نشده بلكه روندي مثبت داشته است!

منبع: باشگاه خبری آلومینیوم