باشگاه مشتریان شرکت حکمت

با سلام به اطلاع كليه دوستان وصاحبنظران صنعت ساختمان ميرساند باشگاه مشتريان شركت حكمت درحال برنامه ريزى وراه اندازى ميباشد. اخبار تكميلى در اين خصوص متعاقبا اعلام ميگردد.