پنجره هایU.P.V.C وکاربردآن

پنجره ها و شیشه های دو جداره از ورود گرد و غبار وهوای بیرون که شامل انواع آلودگی ها میباشد جلوگیری خواهدکرد،این پنجره ها عایق کامل صوتی بوده و باعث میگردد تا عدم تبادل حرارتی چه در فصل گرما و چه در فصل سرما صورت پذیرد. پنجره های دو جداره UPVC نیازی به رنگ آمیزی ندارند. درب و پنجره UPVC به هیچ وجه زنگ نمیزند. پنجره های دو جداره در برابر ورود آب کاملا آبندی شده است . پنجره های دو جداره UPVC در برابر نور خورشید دفرمه نخواهند شد.