خط ۶ آلومینیوم بحرین مجوز توسعه گرفت

انتظار می رود این پروژه تولید سالانه این شرکت را به میزان ۵۱۴ هزار تن افزایش دهد که ظرفیت تولید را به ۱.۴۵ میلیون تن در سال خواهد رساند. بر اساس گزارش رویترز، آلومینیوم بحرین اعلام کرد کار ساخت این پروژه در سال ۲۰۱۶ آغاز می شود و تولید در سال ۲۰۱۹ آغاز خواهد شد. آلومینیوم بحرین در قلب صنعت آلومینیوم قرار دارد که حدود ۱۰ درصد در تولید ناخالص داخلی بحرین مشارکت دارد. منبع: باشگاه خبری آلمینیوم