آلومینیوم جنوب درباره خبر واردات کارگران چینی

۱- یکی از اهداف این پروژه ملی اشتغالزایی و کمک به بهبود وضعیت اشتغال در استان فارس و بالاخص منطقه لامرد می‌باشد. در این زمینه پیش‌بینی می‌شود که حداقل به میزان ۵۰۰۰ نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در استان ایجاد گردد. بدیهی است که این امر به نوبه خود در کاهش نرخ بیکاری استان تاثیرگذار خواهد بود. ۲- ماهیت قرارداد EPC بدین گونه می‌باشد که پیمانکار خارجی موظف است تا امکانات، تجهیزات، دانش فنی و فناوری و نیروی کار متخصص لازم به منظور ساخت، راه‌اندازی، آموزش و غیره را خود تامین نماید تا بدین وسیله در موعد مقرر اجرای پروژه را به پایان رسانده و دانش فنی و آموزش لازم را به نیروی کار ایرانی منتقل نماید. شایان ذکر است که پیمانکار چینی صرفا از نیروی متخصص و ماهر چینی به منظور ساخت، راه‌اندازی، انتقال دانش فنی و آموزش استفاده خواهد نمود و نیروی کار نیمه ماهر و نیروی کار ساده موردنیاز برای اجرای پروژه قطعا از استان و به ویژه شهرستان لامرد تامین خواهد گردید. بدیهی است که نیروی کار متخصص چینی نیز به صورت کوتاه‌مدت در اجرای پروژه شاغل بوده و به کشور خود باز خواهد گشت و پس از اتمام پروژه تماما از نیروی کار ایرانی و به منظور کمک به اشتغالزایی دعوت به همکاری صورت خواهد پذیرفت. جهت مزید استحضار در همین دوران ساخت نیز پیمانکار چینی براساس قرارداد موظف است بخش‌های متنوع و متعددی از عملیات ساختمانی و سیویل خود را به پیمانکاران ایرانی واجد صلاحیت واگذار نماید که طبیعتا این پیمانکاران ایرانی نیز نیروهای کار خود اعم از مهندسین، تکنسین‌ها و کارگران ساده خود را از داخل کشور و با اولویت منطقه انتخاب نموده و به کار خواهند گرفت. ۳- به دلیل تفاوت‌های فرهنگی موجود، ممکن است به منظور تامین غذای موردنیاز نیروهای متخصص خارجی در زمان اجرای پروژه به طور مثال از آشپز و خدمه چینی استفاده گردد که این امر از حقوق مسلم و اولیه نیروی کار خارجی می‌باشد. بدیهی است که این امر نمی‌بایست به استفاده از نیروی کار خارجی با عنوان کارگر ساده تعمیم داده شده و از آن سوءاستفاده تبلیغاتی گردد. امید است تا همگان در جهت اعتلای نام ایران و پیشرفت کشور گام برداریم. روابط عمومی و بین الملل شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب منبع: باشگاه خبری آلمینیوم