محصولات آلومينيومي در مصر

به‌گزارش باشگاه آلومينيوم، شركت اماراتي گلف‌اكستروژن-يكي از بزرگترين شركت‌هاي توليدكنندة محصولات آلومينيومي در منطقة خليج‌فارس- هفتة گذشته اعلام نمود كه تصميم دارد تا پايان سال جاري يك دفتر تجاري در كشور مصر راه‌اندازي كند. به‌گفتة اين شركت، بازار مسكن‌ مصر روبه‌رشد است و اين شركت تصميم دارد از اين بازار درحال توسعه به‌نحو احسن بهره‌برداري كند.

اين شركت كه بخشي از گروه الغرير مي‌باشد، معتقد است كه بازار براي محصولات آلومينيومي اكسترودي در مصر از ۸۵ هزار تن به ۳۰۰ هزار تن در سال طي سال‌هاي آتي رشد خواهد كرد. اين رشد چشمگير در بازار محصولات اكسترودي به برنامه‌ريزي براي ساخت يك ميليون واحد ساختماني تا سال ۲۰۲۰ باز مي‌گردد.

مدار المكراد، مديرعامل گلف‌اكستروژن، در كنفرانس آلومينيوم CRU كه در دوبي برگزار گرديد به خبرگزاري رويترز گفت: "جهش بزرگي در صنعت ساختماني مصر رخ مي‌دهد كه تقاضا براي محصولات اكسترود آلومينيومي را افزايش خواهد داد."

ما تاكنون محصولات خود را ازطريق مشتريان محلي به‌فروش مي‌رسانديم اما سعي داريم با راه‌اندازي يك دفتر مركزي با بازار مصر ارتباط مستقيم برقرار کنيم."

شركت گلف‌اكستروژن داراي ۵۰ هزار تن ظرفيت توليد در واحد دوبي بوده و ازطرفي واحد ديگر در ابوظبي، در نزديكي واحد ذوب آلومينيوم امارات، دردست ساخت دارد. واحد ذوب جديد طي سه‌ماهة پاياني ۲۰۱۵ وارد مدار توليد خواهد شد و ظرفيت توليد را به ۷۵ هزار تن در سال خواهد رساند. پيش‌بيني مي‌شود كه تا پايان سال ۲۰۱۶ ظرفيت توليد به ۱۰۰ هزار تن در سال افزايش يابد.

منبع: باشگاه خبری آلومینیوم