کاهش سود سه ماهه نورسک هیدرو

نورسک هیدرو که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان آلومینیوم جهان است، سود عملیاتی کمتر از میزان مورد پیش بینی تحلیلگران را گزارش داد. سود سه ماهه این شرکت در سه ماهه اول امسال به ۳.۲۱ میلیارد کرون (۴۱۹.۷۲ میلیون دلار) در مقایسه با ۷۷۲ میلیون در مدت مشابه سال ۲۰۱۴ افزایش یافت با اینهمه از ۳.۳۷ میلیارد کرون مورد پیش بینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز کمتر بود. این شرکت که یکی از بزرگترین شرکتهای صنعتی نروژ است و در کشورهای مختلف از برزیل تا قطر فعالیت دارد برآورد کرد بازار جهانی آلومینیوم به دلیل افزایش تولید چینی‌ها، حدود ۵۰۰ هزار تن تولید مازاد دارد. نورسک هیدرو دورنمای رشد تقاضا برای آلومینیوم در جهان بجز چین برای سال جاری را از سه تا چهار درصد به سه درصد تنزل داد. منبع: باشگاه خبری آلومینیوم