كلنگزنی کارخانه آلومینیوم مهمترین مطالبه مردم

جعفر قادری بیان داشت: بیش از چندین سال است که نمایندگان مجلس تلاش دارند پروژه های مهم پالایشگاه وکارخانه آلومینیوم سازی استان از سوی دولت مصوب شود ولی تا به امروز هیچ نتیجه ای دربرنداشته وهم اکنون مهمترین خواسته مردم کلنگ زنی این پروژه ها در کنار دیگر پروژه های عمرانی است. وی تاکید کرد: ازدولت تدبیر و امیدانتظارداریم باتدبیر خود وضعیت صنعتی استان را احیا کنند تا آمار اشتغال در فارس افزایش یابد. نماینده مردم شیرازدر مجلس شورای اسلامی کلنگ زنی پروژه اتان گیری پالایشگاه شیراز ،کارخانه آلومینیوم سازی و همچنین احداث نیروگاه برقی ۱۰۰۰ واتی رامهمترین پروژه های استان دانست وافزود: مسئولان استان باید مصوب شدن این پروژه ها را به عنوان مهمترین مطالبه خود قرار دهند. قادری سرمایه گذاری در بخش بوتان ومیعانات گازی در شیراز را به عنوان یکی دیگراز مطالبات مردم اعلام کرد و گفت: از رئیس جمهور انتظار داریم اجازه ندهند پالایش فرآورده های نفتی و پالایشگاهی شیراز در دیگر استانها سرمایه گذاری شود. منببع: باشگاه خبری آلومینیوم