رونق صنعتی تا دو سال آینده امکان‌پذیر نیست

تابناک اقتصادی گزارش می‌دهد؛‌ رونق صنعتی تا دو سال آینده امکان‌پذیر نیست

با توجه به اینکه مجوزهای سرمایه‌گذاری‌ها با وقفه دو تا سه ساله به بهره برداری می رسند،روند این سرمایه‌گذاری ها تا سال ۱۳۹۲ بیانگر آن است که دست کم تا دو سال آینده دورنمای خوبی از رونق بخش صنعت دیده نخواهد شد.

عملکرد سرمایه‌گذاری صنعتی براساس پروانه بهره‌برداری در سال‌های اخیر دچار تحولات اساسی شده به گونه‌ای که در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به کمتر از نصف میزان سرمایه‌گذاری تحقق یافته در سال‌های قبل تنزل یافته است.

میزان سرمایه‌گذاری تحقق یافته از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۷ روند صعودی داشته به گونه‌ای که از ۱۳ هزار و ۲۳ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۰ به حدود ۲۲۶ هزار و ۶۳۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۷ افزایش یافته است. اما از سال ۱۳۸۸ روند نزولی سرمایه‌گذاری به تدریج نمایان شد و هرچه به انتهای دوره مورد بررسی نزدیک‌تر می‌شویم، روند کاهش سرمایه‌گذاری تشدید می‌شود به گونه‌ای که در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ میزان سرمایه گذاری تحقق یافته به ترتیب به ۶۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال و ۸۲ هزار میلیارد ریال کاهش پیدا کرده است.

نباید انتظار جهش داشته باشیم

میزان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده نیز از روندی مشابه سرمایه گذاری تحقق یافته برخوردار است.

در تحلیل مقایسه‌ای روند سرمایه‌گذاری تحقق یافته و پیش‌بینی شده این نکته حائز اهمیت است که معمولا سرمایه‌گذاری تحقق سافته با وقفه‌ای بیش از یک سال نسبت به سرمایه گذاری و فرآیند ساخت، نصب ماشین‌آلات و به بهره‌برداری رسیدن تولید است که با توجه به نوع سرمایه‌گذاری، مقیاس و ... در صنایع مختلف متفاوت خواهد بود.

لذا با توجه به افت شدید سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده بر اساس جواز تاسیس در دوره ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ از یک سو و نمایان شدن آثار آن در سال‌های بعد و با وقفه چند ساله از سوی دیگر مرکز پژوهش‌ها پیش‌بینی کرد برای دستیابی به عملکرد مطلوب سرمایه‌گذاری صنعتی حداقل باید یک دوره میان‌مدت سپری شود و در کوتاه مدت و یا در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ نباید انتظار جهش در عملکرد سرمایه‌گذاری صنعتی را داشت.

تا پایان برنامه پنجم رونق اتفاق نمی‌افتد

در تحلیل وضعیت سرمایه‌گذاری صنعتی باید گفت که با توجه به بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصاد از جمله نرخ ارز، تورم و .. در سال‌های اخیر و در نتیجه کاهش انگیزه در شروع کسب و کار جدید، مشکل در گشایش اعتبارات اسنادی و به تبع آن عدم ورود تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای و در نتیجه روند نزولی ارزش سرمایه‌گذاری تحقق یافته و افت شدید آن در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نسبت به سال‌های قبل و به خصوص افت ارزش سرمایه‌گذاری براساس جواز تاسیس، دورنمای خوبی از عملکرد سرمایه‌گذاری صنعتی در سال‌های باقیمانده برنامه پنجم توسعه را نشان نمی‌دهد، زیرا این مجوزهای سرمایه‌گذاری با وقفه حداقل دو تا سه ساله به بهره‌برداری می‌رسند، مهمترین پیامد اقتصاد کلان و کاهش سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر افت شدید نرخ رشد صنعت و منفی شدن آن در این سال‌ها بوده است.

منبع : خبرنامه باشگاه آلومینیوم