پیش بینی افزایش مصرف آلومینیوم توسط شرکت آلکوا

به گزارش باشگاه آلومینیوم،شرکت آلومینیوم آمریکا(آلکوا) بزرگترین تولید کننده آلومینیوم در ایالات متحده معتقد است که در سال جاری مصرف آلومینیوم 7درصد افزایش خواهد یافت. به گفته مسئولین این شرکت،افزایش مصرف عمدتا از جانب صنایع خودروسازی و هوا-فضا خواهد بود چرا که مصرف آلومینیوم در این دو صنعت با افزایش تقاضا بالا خواهدرفت. شرکت آلکوا معتقد است که در اروپا وامریکای لاتین، مصرف بیش از تولید است وعلیرغم مازارموجودی آلومینیوم درچین، همین مساله باعث حمایت از قیمت این فلز خواهد شد. درصنعت خودروسازی،تقاضا برای این فلز رو به افزایش است چرا که تولیدکنندگان خودرو هموراه به دنبال کاهش وزن خودرو در راستای افزایش راندمان مصرف خودرو می باشند.علیرغم کاهش نرخ انرژی طی ماه های اخیر،روند کاهش وزن خودرو توسط خودروسازان ادامه خواهد یافت. به گفته کلاس کلاینفیلد،مدیرعامل شرکت آلکوا، این رویه ای است که در شرکت های خودروساز وصنایع هوا-فضا پیش گرفته اند و در واقع آلومینیوم فلزی است که در خودروسازان به آن نیاز داشته ومورد توجه مصرف کنندگان نهایی میباشد

منبع: نشریه خبری-اقتصادی آلومینیوم