آلومینیوم پر مصرف ترین منبع انرژی در صنعت ساختمان هند

  به گزارش باشگاه آلومینیوم ، از میان تمامی مود مصرفی در صنعت ساختمان هند، آلومینیوم و آجر پخته پرمصرف ترین منیع انرژی محسوب می شوند. هند سالانه بیش از 2میلیارد تن ماده ساختمانی مصرف میکند که انرژی صرف شده برای تولید این مواد ساختمانی 25-20 درصد از کل تقاضای انرژی این کشور است. مجموعه ای از کارشناسان ازانستیتوی علوم بنگالورا (IIS) به ریاست پروفسور ونکاتاراما ردی موفق به طراحی یک چهارچوب ارزیابی میزان کل انرژی صرف شده به نام (انرژی درونی) شده اند. در این تحقیق مصرف انرژی طی تولید مواد مورد استفاده در صنعت ساختمانی مورد بررسی قرار گرفت. تولید مواد ساختمانی منجر به تولید گازهای گلخانه ای میشود.در واقع در هدف از این طرح یافتن مواد ساختمانی است که در تولید آن ها از انرژی پایینی لستفاده می شود. با وجود آنکه تحقیقات اخیر منجر به محاسبه هزینه انرژی توسط این مجموعه شده،آنها در روش ارزیابی این میزان انرژی هنوز به توافق نرسیده اند.به کفته محققین این پروژه،در مبحث بررسی انرژی ذخیره شده در یک ساختمان، انرژی قابل استفاده نظیر نور وتهویه مد نظر قرار می گیرد وانرژی درونی مواد نامرئی است. این مساله عمدتاً به عدم وجود اطلاعات کافی در زمینه مصرف انرژی در حین ساخت مواد ساختمانی باز می گردد. تحقیقات نشان میدهد که در میان تمامی این مواد ، آلومینیوم دارای بیشترین انرژی ذخیره شده درونی با (EE ( MJ/kg 141/55 - MJ/kg  549/14    بود ودر رتبه های بعدی فولاد با  (EE ( MJ/kg 32/24 ، شیشه با (EE ( MJ/kg 7/88  قرار داشتند. در میان مصالح بنایی ، آجر پخته از EE بالاتری نسبت به بتون وبلوک های لاتریت برخوردار بود. انرژی درونی یا ذخیره شده برای مصالح ساختمانی از هر ساختمان به ساختمانی دیگر متفاوت است و به امکان، عملکرد، نوع وبسیاری از فاکتورهای دیگر بستگی دارد.

منبع : نشریه خیری واقتصادی درب وپنجره ونما