اقدام جدید روسیه برای تسلط بربازارنیکل جهان

چندی پیش خبرهایی به گوش می رسید که قهرمان جدید روسیه درحال تولید است چرا که دومین تولیدکننده بزرگ آلومینیوم در جهان یعنی شرکت روسال قصد دارد سهمی از شرکت معظم نورولسک نیکلرا خریداری نماید. به گزارش متال بولتن،این دوشرکت در تابستان گذشته مذاکراتی با یکدیگر داشتند که بر اساس آن به میلیاردر روسی میخائیل پروخوف می تواند10/15 درصد سهام از روسال به علاوه 9-8.5 میلیارد دلار به جای سهام نورولسک را داشته باشد.این گونه معاملات می تواند زمینه ساز آن باشد که این شرکت معدنی روسیه که در زمینه های مختلفی فعالیت می کند بتواند با شرکت های معدنی بزرگی چون بی اچ پی بیلتون و ریو تینیتو به رقابت بپردازد.اما تا کنون توافق نامه ای در این خصوص امضا نشده وموضوع هنوز قطعی نشده است چرا که پروخوروف به دنبال گزینه های دیگری  است. منبع: نشریه خبری - اقتصادی آلومینیوم