3993مرداد ۱۱, ۱۳۹۴3993

آخرین وضعیت EGA چیست؟

آخرین وضعیت EGA چیست؟

گلوبال آلومینیوم امارات یا EGA دارای فناوری آلومینیوم DX و DX+ است که با آمپرهای ۴۰۰ و ۴۵۰ کیلوآمپر کار می کند.
۴۴۴ سل در EMAL از تکنولوژی DX+ استفاده می کنند و الباقی از DX.
این تکنولوژی ها مصرف برق ۱۳.۲۷ کیلووات ساعت بر کیلوگرم شمش آلومینیوم دارند که ۲۸ درصد از ایرالکو کمتر است و به عنوان عامل رقابت پذیری EGA عمل می کنند.
اما آلومینیوم بجز انرژی نیاز به مواد اولیه دارد. برنامه تامین پودر آلومینا EGA چیست؟
مثل ایران EGA مالک بوکسیت گینه است. شرکتی به همین نام به ثبت رسیده و قرار است بوکسیت به ابوظبی حمل و تبدیل به پودر آلومینا در شرکت تاویلا به ظرفیت ۲ میلیون تن پودر آلومینا می شود که از سال ۲۰۱۴ در منطقه صنعتی خلیفه حال احداث بوده و تا سال ۲۰۱۷ تکمیل می شود.

منبع:باشگاه خبری آلومینیوم