3814اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۴3814

ویژگی های قابل توجه آلومینیوم

آلومینیوم فلزی نرم وسبک،اما قوی است. با ظاهری نقره ای/خاکستری مات ولایه نازک اکسیداسیون که دراثربرخوردبا هوادرسطح آن تشکیل میشود و از زنگ خوردگی بیشتر جلوگیری میکند.وزن آلومینیوم تقریباً یک سوم فولاد یا مس است. چکش خوار،انعطاف پذیر وبه راحتی خم می شود.همچنین بسیار با دوام ومقاوم در برابرزنگ خوردگی است.بعلاوه ، این عنصر غیرمغناطیسی،بدون جرقه، دومین فلز چکش خواروششمین فلزانعطاف پذیر است.
چه از نظر کیفیت وچه از نظر ارزش آلومینیوم کاربردی ترین فلز بعد ازآهن می باشد وتقریباًدر تمامی بخشهای صنعت دارای اهمیت است.آلومینیوم خالص نرم وضعیف است اما می تواندآلیاژهایی را با مقادیر کمی از مس،منیزیوم،منگنز،سیلیکون ودیگر عناصر بوجود آورد که این آلیاژها ویژگی های مفید گوناگونی دارند.این آلیاژها اجزای مهم هواپیماها وراکتها را می سازند.