درب پنجره آلومینیوم نرمال چیست؟

درب و پنجره آلومینیومی انواع مختلفی دارد. یکی از آن ها درب و پنجره آلومینیومی نرمال می باشد که با نام درب و پنجره آلومینیوم ساده شناخته می شود.

پنجره آلومینیومی ساده که با نام Normal Aluminium Window شناخته می شود، از دو نوع پروفیل تشکیل شده است. در واقع درب و پنجره نرمال از پروفیل آلومینیومی که اکسترود شده، ساخته می شود.

در این نوع درب و پنجره ها، پلی امید یا همان عایق حرارتی وجود ندارد. با این وجود درب های آلومینیوم ساده و همین طور پنجره های آلومینیوم نرمال، در مقایسه با سایر فلزات، به مراتب عایق بهتری محسوب می گردند.

باید در نظر داشت که درب ها و پنجره های آلومینیوم ساده، یک عایق کامل محسوب نمی شود. بنابراین ممکن است با استفاده از آن ها، شما دچار مشکل اتلاف انرژی در ساختمان گردید.

انواع درب و پنجره آلومینیومی نرمال

درب و پنجره لولایی نرمال H115
ذرب و پنجره لولایی نرمال H601
درب و پنجره کشویی نرمال HSM88
درب و پنجره کشویی نرمال HS88
درب و پنجره کشویی نرمال HS602
درب و پنجره کشویی نرمال HSM70